Welkom op de site van HSV ESOX


De forellen zijn volop in actie in de veenput aan de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe. Op de eerste dag, zaterdag 6-11-2021, zijn er al een 200 gevangen.... Maar er zwemmen nog ruim 750 stuks rond, dus kom naar het water en vang je verse forel!!Hengelsportverening Esox zet Forel uit!!

 

Aan al onze leden,

Als Hengelsportvereniging Esox hebben we een aantal zeer bewogen jaren achter de rug. Het begon met het overlijden van Ben Rasenberg en het enorme gat wat hij achterliet in ons bestuur. Het koste veel moeite en tijd om zijn werk door te zetten, maar uiteindelijk hadden we alles weer op de rit.

Toen kwam corona in ons land, vergaderen werd online en wedstrijden, de feestavond en verschillende gelegenheden gingen niet door. Mede door de inzet van Rene van der Steen, onze voorzitter, leerden we omgaan met online vergaderen en konden we alles draaiende houden, ons ledenaantal groeide hard, tot bijna 1100 leden.

Een toekomstplan voor Esox was in de maak, we hadden er zin in en waren weer compleet. Toen daar ineens weer een harde klap kwam. Rene verloor de strijd van zijn ziekte en overleed alsnog plotseling. Weer was er het gemis van een zeer gewaardeerde bestuurder en hadden we weer te maken met een groot gat in ons bestuur.

Inmiddels lijken er weer betere tijden aangebroken te zijn. Ons bestuur is weer compleet, er worden weer wedstrijden gevist en contacten met organisaties komen weer langzaam op gang.

Voor ons lijkt dit een mooi moment om naar alle leden een gebaar te maken, als dank voor hun steun en lidmaatschap. Daarom gaan we forel uitzetten in de ‘’Veenput’’(putje segeren, naast de spoorlijn) aan de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe.

Alle leden zijn welkom om vanaf zaterdag 6 november 12;00uur, gratis op forel te komen vissen. Onze ereleden en vrijwilligers mogen in de ochtend al vissen, want zonder hen geen vereniging, maar er zal met beleid gevist worden.  Er wordt een ruime hoeveelheid regenboogforel uitgezet, waaronder ook wat grotere zalmforellen. Wel vragen we een ieder om zijn auto netjes langs de kant te parkeren, zodat de boeren hiervan geen last ondervinden en uiteraard vragen we iedereen zijn visplek schoon achter te laten.

Het bestuur bedankt de eigenaren van de veenput en wenst u allen een goede vangst!

 
Beste sportvissers,

Welkom op de site van hengelsportvereniging ESOX op onze site kunt u alles vinden wat met onze hengelsportvereniging te maken heeft. Tevens vragen wij aandacht voor onze sponsoren, zie de reclame (rechts boven of links onder) indien u daar op klikt krijgt u direct inzage in het bedrijf c.q. winkel van deze adverteerder.(Zie onder het kopje "Nieuws" kort verslag van de ledenvergadering) 


Voor de duidelijkheid nogmaals ESOX  hecht zeer aan de naleving van de genomen maatregelen. Omdat we net als iedereen willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus blijven de navolgende maatregelen van kracht.

Sportvissers die- mits volledig klachtenvrij- toch willen gaan vissen om een frisse neus te halen, krijgen van Sportvisserij Nederland het dringende verzoek om de maatregelen van de overheid na te leven en hoe dan ook de volgende richtlijnen in acht te nemen:

-          Als je gaat vissen, ga dan in je eentje;

-          Kies je stekken bij grote voor keur in het landelijk gebied, zodat je weinig of geen andere mensen tegenkomt;

-          Er is een noodverordening waardoor BOA’s van de sportvisserij kunnen toezien op de naleving van de coronamatregelen en waar nodig ook een proces-verbaal kunnen uitschrijven. Houd je dus netjes aan deze maatregelen, dan kunnen we hopelijk snel weer als vanouds wedstrijdvissen.

PS. Als je gaat vissen laat alles schoon achter en laat geen rommel slingeren.

 

Wij wensen alle sportvissers (nog steeds zonder wedstrijdelement) heel veel visplezier in onze viswateren.


Let op !!! het e-mailadres van Esox is hsvesox@outlook.com


Aanvraag nieuwe vergunning ESOX

De aanvraag kan geschieden online via de website van Sportvisserij Nederland ( www.vispas.nl ). Ook afmelden gaat via deze site. Of via www.mijnsportvisserij.nl.  Let wel; afmelden voor het jaar 2022 dien te gebeuren vóór 1 oktober 2021.
    


                Afgesloten gedeelte Ham.                    Afgesloten gedeelte Ham.
 

             
                                              


.