Welkom op de site van HSV ESOX


Beste Sportvissers, 

Allereerst wensen wij u een gezond en gelukkig 2022. 

Laten we met zijn allen hopen dat we dit jaar/seizoen wel alle activiteiten en wedstrijden kunnen laten doorgaan. Ons eerste punt op de agenda is de algemene ledenvergadering op vrijdag 4 februari. Het bestuur heeft besloten om deze niet door te laten gaan. Zodra er een nieuwe datum is vastgesteld, maken we dat bekend via deze site en via het weekblad "t Carrillion.

De wedstrijden in het jaar 2022 staan inmiddels op deze website. ( zie onder het kopje wedstrijden). Alle leden van Esox kunnen hieraan deelnemen, wij hopen dit jaar vele nieuwe gezichten te zien. Wilt u deelnemen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Esox via hsvesox@outlook.com of bel 0622553164.
Beste sportvissers,

Welkom op de site van hengelsportvereniging ESOX op onze site kunt u alles vinden wat met onze hengelsportvereniging te maken heeft. Tevens vragen wij aandacht voor onze sponsoren, zie de reclame (rechts boven of links onder) indien u daar op klikt krijgt u direct inzage in het bedrijf c.q. winkel van deze adverteerder.(Zie onder het kopje "Nieuws" kort verslag van de ledenvergadering) 


Voor de duidelijkheid nogmaals ESOX  hecht zeer aan de naleving van de genomen maatregelen. Omdat we net als iedereen willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus blijven de navolgende maatregelen van kracht.

Sportvissers die- mits volledig klachtenvrij- toch willen gaan vissen om een frisse neus te halen, krijgen van Sportvisserij Nederland het dringende verzoek om de maatregelen van de overheid na te leven en hoe dan ook de volgende richtlijnen in acht te nemen:

-          Als je gaat vissen, ga dan in je eentje;

-          Kies je stekken bij grote voor keur in het landelijk gebied, zodat je weinig of geen andere mensen tegenkomt;

-          Er is een noodverordening waardoor BOA’s van de sportvisserij kunnen toezien op de naleving van de coronamatregelen en waar nodig ook een proces-verbaal kunnen uitschrijven. Houd je dus netjes aan deze maatregelen, dan kunnen we hopelijk snel weer als vanouds wedstrijdvissen.

PS. Als je gaat vissen laat alles schoon achter en laat geen rommel slingeren.

 

Wij wensen alle sportvissers (nog steeds zonder wedstrijdelement) heel veel visplezier in onze viswateren.


Let op !!! het e-mailadres van Esox is hsvesox@outlook.com


Aanvraag nieuwe vergunning ESOX

De aanvraag kan geschieden online via de website van Sportvisserij Nederland ( www.vispas.nl ). Ook afmelden gaat via deze site. Of via www.mijnsportvisserij.nl.  Let wel; afmelden voor het jaar 2022 dien te gebeuren vóór 1 oktober 2021.
    


                Afgesloten gedeelte Ham.                    Afgesloten gedeelte Ham.
 

             
                                              


.