Welkom op de site van HSV ESOX


Beste sportvissers,

Welkom op de site van hengelsportvereniging ESOX op onze site kunt u alles vinden wat met onze hengelsportvereniging te maken heeft. Tevens vragen wij aandacht voor onze sponsoren, zie de reclame (rechts boven of links onder) indien u daar op klikt krijgt u direct inzage in het bedrijf c.q. winkel van deze adverteerder.
Verslag Jaarvergadering gehouden op vrijdagavond 8 april 2022


Er waren deze avond slechts enkele leden aanwezig, maar zij waren allen positief over wat zij te horen hebben gekregen.

Onze voorzitter Bas Heil heet de aanwezigen welkom en begint met een minuut stilte voor de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. In het bijzonder Rene van der Steen en Wim Fens.

De Agenda wordt vastgesteld en de notulen van vorig jaar worden doorgenomen. Na een korte toelichting waarom er geen vaste visplaatsen zijn gecreëerd aan de vloedspui (hamseweg kant), worden de notulen goedgekeurd.

Onze penningmeester Joke Havermans leest haar financieel verslag voor. Het ledenaantal is in 2021 ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 2020, Zo hadden we op 31-12-2021 in totaal 1103 leden, waarvan 76 jeugdleden. Mede daardoor en door het feit dat we weinig activiteiten konden organiseren sluiten we 2021 ook af met een positief saldo van ruim +9.000 euro. 

In de begroting voor 2022 houdt Joke wel extra ruimte voor visuitzettingen en de aanleg van een invalidesteiger. De kascommissie bestaande uit Rini Havermans en Corne van Gijzel hebben de boekhouding doorgenomen en gecontroleerd en daarmee decharge verleend aan de penningmeester.

De kascommissie voor 2022 wordt gekozen. Rini Havermans mag nog 1 jaar door , Ben de Wijs geeft zich op als 2de lid.

Onze Secretaris Dico van Groesen leest zijn jaarverslag voor. Na alle afgelastingen zijn er gelukkig nog 2 competities en een wedstrijd ter nagedachtenis aan Ben Rasenberg gevist. Er is niet veel vis gevangen en de opkomst viel een beetje tegen. Hopelijk kan de wedstrijdcommissie dit jaar meer deelnemers naar de waterkant krijgen.

Inmiddels zijn de ruim 1000 Forellen die op 6 november 2021 werd uitgezet in het putje Segeren aan de zoutendijk te Hooge Zwaluwe, grotendeels weggevangen door veel van onze leden. Het bestuur hoopt dat ze gesmaakt hebben. De eerste visuitzetting van 2022 is inmiddels ook een feit, want op 25 maart is er ruim 500kg brasem en 50kg kroeskarper uitgezet aan de Vloedspui in Hooge Zwaluwe. We hopen dat dit zorgt voor betere vangsten de komende jaren, met name ook voor de leden van de W-Groep Made, die ook in dit water hun wedstrijden vissen ( met veel dank aan Jan Romme die zijn erf beschikbaar stelt aan de W-Groep leden ).

In 2022 zal er ook voor onze minder valide leden een mooie ontwikkeling worden gerealiseerd. Zo zal er een grote invalidesteiger worden aangelegd bij de grote sluis, aan het gat van de Ham. De laatste puntjes worden op dit moment op de i gezet en we verwachten dat de steiger nog voor de zomer geplaatst kan worden.

Ook was er deze avond nog een heel mooi nieuwtje te melden. Esox heeft er namelijk een nieuw viswater bij! Het putje van Knoop, het achterste putje aan de vierendeelseweg in Hooge Zwaluwe mag aan onze lijst van viswateren worden toegevoegd. Het bestuur bedankt de eigenaren Adrie en Bert Knoop voor het vertrouwen. De komende weken zullen onze vrijwilligers onderhoud gaan plegen aan deze schitterende vijver.

Na het uitgebreide verslag van Dico is het tijd voor de bestuursverkiezingen. Luuk van den Hout wordt herkozen als bestuurslid en  er wordt afscheid genomen van Mario van den Hout, die na 17 jaar zijn functie neerlegt omdat dit niet meer te combineren was met zijn werk. Corne van Gijzel biedt zich aan als nieuw bestuurslid en uiteraard stemt de hele vergadering hiermee in. Welkom Corne!

Tijdens de rondvraag wordt er vooral gesproken over het maaibeleid in onze verschillende wateren. HSV Esox heeft hier niet veel invloed op, maar we zullen ons best doen om de betrokken organisaties te benaderen.

Na afloop van de vergadering wordt er nog gezellig een tijdje nagekletst onder het genot van een drankje. We kijken terug op een mooie avond en zien de toekomst van HSV Esox positief tegemoet.

dvg

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via hsvesox@outlook.com.

De wedstrijden in het jaar 2022 staan inmiddels op deze website. ( zie onder het kopje wedstrijden). Alle leden van Esox kunnen hieraan deelnemen, wij hopen dit jaar vele nieuwe gezichten te zien. Wilt u deelnemen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Esox via hsvesox@outlook.com of bel 0622553164.


Aanvraag nieuwe vergunning ESOX

De aanvraag kan geschieden online via de website van Sportvisserij Nederland ( www.vispas.nl ). Ook afmelden gaat via deze site. Of via www.mijnsportvisserij.nl.  Let wel; afmelden voor het jaar 2022 dien te gebeuren vóór 1 oktober 2021.
    


                Afgesloten gedeelte Ham.                    Afgesloten gedeelte Ham.
 

             
                                              


.